Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Komunikat dyrekcji szkoły

2018-08-08

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko:
Animator  boisk wielofunkcyjnych
wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko Orlik"
przy Szkole Podstawowej nr 20  ul. Sobieskiego 12

WARUNKI PRACY:
1. Praca w terminie:
1.09.2018 - 31.12.2018 roku w ilości 40 godz. miesięcznie

2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
3. Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu.
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
Wykształcenie pedagogiczne lub posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu w dowolnej dyscyplinie sportowej.
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych w godzinach otwarcia Orlika, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
2. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz dla rodzin);
3. Monitorowanie prowadzonych zajęć.
4. Umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej na Orliku.
5. Nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922.);
2. Kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe;
3. Programu działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem.
PROCEDURA KONKURSOWA:
Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:
1) analizy złożonej dokumentacji;
2) rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są zawiadamiani telefonicznie oraz drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (Szkoła Podstawowa nr 20 w Grudziądzu ul. Sobieskiego 12) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór – animator boiska Orlik" w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz.12.00.

Dyrektor Szkoły
Marek Bergmann

Czytaj więcej o: Komunikat dyrekcji szkoły