Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

GŁOSUJ I WYGRAJ REMONT SZKOLNEJ STOŁÓWKI

2018-05-12

Kolejna akcja i znowu prosimy Państwa o wsparcie - o głosy!!!

Głosowanie trwa do 17.06.2018 r. Ogłoszenie wyników Programu nastąpi do 29.06.2018 r.

https://www.extrastolowki.pl/school/318

1. Głosy mogą oddawać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Głosujący”) z zastrzeżeniem, że jedna osoba fizyczna może oddać jednego dnia tylko jeden Głos standardowy.

2. Istnieją dwa rodzaje głosów: głosy standardowe oraz głosy z paragonami:

a. Głosy standardowe to głosy oddawane na stronie internetowej poprzez kliknięcie przycisku „Zagłosuj”

https://www.extrastolowki.pl/school/318

b. Głosy z paragonami to głosy oddawane na stronie internetowej, jeden głos z paragonem = 20 punktów.

Głosujący może zwiększyć liczbę punktów, które zostaną przyznane Szkole za jeden głos Głosującego (1 głos = 20 punktów) poprzez każdorazowe wykonanie łącznie następujących czynności:

a. zakupienie w okresie od 01.03.2018 r. do 17.06.2018 r. dowolnego produktu Delmy Extra lub Delma Gold i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu Delma Extra lub Delma Gold. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono Delmę Extra lub Delmę Gold, Uczestnik może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu,

b. klikniecie w przycisk „Zagłosuj z paragonem” w galerii na Stronie Internetowej,

c. podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej,

d. dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o wadze max. 5 MB),

e. podanie adresu e-mail,

f. zaakceptowanie Regulaminu,

g. wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (adres e-mail) w celach związanych przedmiotowo z Programem,

h. kliknięcie w link potwierdzający oddanie głosu. Link, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie wysłany przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Głosującego.

Czytaj więcej o: GŁOSUJ I WYGRAJ REMONT SZKOLNEJ STOŁÓWKI