Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

XXX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów

W dniach od 24.08 do 26.08. 2018 r. delegacja szkoły pod opieką pani wicedyrektor Marii Kaczorowskiej i nauczycielki historii Małgorzaty Grabowskiej uczestniczyła w XXX Jubileuszowym Zjeździe Kawalerzystów. Delegacja wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego w Alei Żołnierzy Września 1939 r. na cmentarzu parafialnym. Następnie przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii  uczeń Jakub Makowski przybliżył uczestnikom zjazdu dzieje tej szkoły. Uczennica Elena Paczkowska podczas uroczystości na Cmentarzu Garnizonowym przedstawiła sylwetkę generała Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego. Następnego dnia uczennice Julia Blaszkiewicz i Magdalena Rogowska  przy obelisku generała Tadeusza Bora Komorowskiego przybliżyły postać ostatniego Komendanta CWK. W niedzielę delegacja szkoły uczestniczyła w mszy św. koncelebrowanej w Bazylice Kolegiackiej. Po mszy delegacja złożyła kwiaty przy pomnikach: Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.