Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Msza święta w intencji 18 Pułku Ułanów Pomorskich

Zgodnie z tradycją szkoły 1 września 2018 roku delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w mszy świętej koncelebrowanej w intencji 18 Pułku Ułanów Pomorskich, która odbyła się w Bazylice Kolegiackiej. Po mszy uczniowie z panią wicedyrektor Marią Kaczorowską i Karolą Skowrońską - Prezesem Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, złożyli kwiaty przy tablicy poświęconej Patronowi Szkoły.