Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikaty dyrekcji szkoły

7.05 - 8.05 - wpłaty za obiady na miesiąc maj

7.05 - 11.05 - klasowe zebrania z rodzicami

8.05 - zebranie rady pedagogicznej - godzina 1515

8.05 - zebranie rady rodziców - godzina 1630 (stołówka)

8.05 - prezentacja projektów edukacyjnych - godzina 1630 (aula)

8.05 - wycieczka klasowa (IV d, IV e SP 20)

9.05 - wycieczka klasowa (III a, III b, III c, III f SP 20)

12.05 - etap wojewódzki konkursu przedmiotowego z historii SP