Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikaty dyrekcji szkoły

18.04 - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

19.04 - egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza

20.04 - egzamin gimnazjalny - część językowa

Początek egzaminów 900

W dniach 18.04 - 20.04 zajęcia lekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum nie odbędą się

Świetlica czynna w godzinach 630 - 1630

Obiady w stołówce szkolnej wydawane według normalnego harmonogramu

21.04 - turniej o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - godzina 900