Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Żywa lekcja historii

Dnia 23 marca 2018 roku do szkoły zawitał Teatr Historyczny Chorągwi Komturstwa Gniewskiego z "Żywą lekcją historii". Klasy IV i V uczestniczyły w lekcji - "Wojowie i rycerze za czasów Piastów". Była okazja wcielenia się w wojów Bolesława Chrobrego. Doświadczyli tego uczniowie klasy V d - Olek i Miłosz. Następnie przybliżono życie średniowiecznego rycerstwa i drogę jaką musiał odbyć chłopiec, aby zostać rycerzem. Do uroczystego pasowania zostali zaproszeni uczniowie klas IV - Kasjan i Matylda. Natomiast w doświadczonego rycerza wcielił się uczeń klasy V c - Hubert, który poczuł na sobie ciężar zbroi rycerskiej. Na zakończenie lekcji zaprezentowano pojedynek rycerski.
Klasy VI, VII szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum zaproszono na lekcję - "Długi wiek XIX". Uczniowie mieli okazję wcielić się w postać Tadeusza Kościuszki, kosyniera, Józefa Wybickiego, Napoleona, żołnierzy Księstwa Warszawskiego - grenadiera, ułana i kirasjera, Piotra Wysockiego, powstańca styczniowego. Prowadzący przybliżyli tematykę powstań narodowych, określili charakter i różnice powstań - listopadowego i styczniowego. Zaprezentowali bogactwo strojów i uzbrojenia XIX wieku. Zakończeniem lekcji było ukazanie wkładu dokonań XIX wieku w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku.