Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Postępowanie konkursowe na stanowisko animatora

Informacja

dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

animatora boisk wielofunkcyjnych
wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik”

przy Szkole Podstawowej nr 20 w Grudziądzu

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko animatora boisk wielofunkcyjnych

 w Szkole Podstawowej nr 20 w Grudziądzu wybrani zostali:

  • Pan Marcin Szczepaniak zamieszkały w Grudziądzu,
  • Pan Daniel Osiecki zamieszkały w Grudziądzu. 

W związku z powyższym konkurs został rozstrzygnięty.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20

w Grudziądzu

Marek Bergmann