Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Półkolonie zimowe

Półkolonie zimowe w terminie 12.02. – 23.02.2018 r. organizowane będą przez dwie szkoły tj. Szkoła Podstawowa Nr 9 i Szkoła Podstawowa Nr 21.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na półkolonie organizowane  w czasie ferii zimowych powinni zgłaszać się w terminie do 17 stycznia 2018 r. (środa) bezpośrednio do Szkoły Podstawowej Nr 9, 
ul. Forteczna 29 lub Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Nauczycielska 19 w celu podpisania stosownych dokumentów. Dokumenty będą wydawane i przyjmowane w sekretariatach wymienionych 
szkół w godz. 700 – 1500.