Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikaty dyrekcji szkoły

12.06 - prezentacja teatralna - klasa III a SP 20 - godzina 1630

13.06 - prezentacja teatralna - klasa III e SP 20 - godzina 1630

15.06 - 16.06 - dni wolne od zajęć lekcyjnych

W dniu 16.06 (piątek) świetlica szkolna czynna w godzinach 630 - 1630

16.06 - ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego

Od 15.06 - basen nieczynny

19.06 - zebranie rady pedagogicznej - godzina 1515

19.06 - zebranie z rodzicami uczniów klas I - godzina 1630

21.06 - zebranie rady rodziców - godzina 1630

23.06 - zakończenie roku szkolnego - godzina 930