Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PODZIĘKOWANIE DYREKCJI

Dyrektor szkoły składa podziękowanie pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom za aktywany udział w czwartej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Nasz projekt - budowa boiska z funkcją kortu tenisowego został zaakcetptowany i zostanie zrealizowany.