Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Artykuły

Komunikat dyrekcji szkoły

2018-08-08

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko:
Animator  boisk wielofunkcyjnych
wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko Orlik"
przy Szkole Podstawowej nr 20  ul. Sobieskiego 12

WARUNKI PRACY:
1. Praca w terminie:
1.09.2018 - 31.12.2018 roku w ilości 40 godz. miesięcznie

2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
3. Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu.
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
Wykształcenie pedagogiczne lub posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu w dowolnej dyscyplinie sportowej.
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych w godzinach otwarcia Orlika, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
2. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz dla rodzin);
3. Monitorowanie prowadzonych zajęć.
4. Umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej na Orliku.
5. Nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922.);
2. Kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe;
3. Programu działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem.
PROCEDURA KONKURSOWA:
Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:
1) analizy złożonej dokumentacji;
2) rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są zawiadamiani telefonicznie oraz drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (Szkoła Podstawowa nr 20 w Grudziądzu ul. Sobieskiego 12) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór – animator boiska Orlik" w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz.12.00.

Dyrektor Szkoły
Marek Bergmann

Czytaj więcej o: Komunikat dyrekcji szkoły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

2018-06-22

Dnia 22.06.2018 roku odbyła się uroczysta akademia, która zakończyła rok szkolny 2017/2018. W wydarzeniu tym brali udział zaproszeni goście, dyrekcja, rodzice oraz uczniowie. Na początku głos zabrał dyrektor Marek Bergmann, a nad całością czuwała pani wicedyrektor Maria Kaczorowska, która zadbała o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Po raz ostatni gimnazjaliści klas III odśpiewali hymn szkoły i pieśni ułańskie. Również ostatni raz byli wszyscy razem, wśród swoich klas i z wychowawcami. Było bardzo uroczyście, podniośle i sentymentalnie. Niejedna łza potoczyła się po policzku...
W podsumowaniu międzyklasowym klas III SP najlepszą okazała się klasa III e z wychowawcą panią Elżbietą Karolską. Wśród klas gimnazjalnych najlepszą została klasa III b, której wychowawcą była pani Katarzyna Grzegorczyk.
Uczniowie odebrali świadectwa, srebrne tarcze ukończenia szkoły, nagrody książkowe oraz stypendia za najwyższe wyniki i konkursy przedmiotowe. Wybrano i nagrodzono również najlepszych sportowców.
Mowę pożegnalną w imieniu klas III wygłosili uczniowie klasy III b Oliwia Zaremba i Dawid Dombrowski. Dokonano również przekazania funkcji przewodniczącego SU oraz nowego pocztu sztandarowego.
Cóż, coś się kończy, by coś się rozpoczęło. Powodzenia w nowych szkołach dla absolwentów ale za nim to nastąpi wszystkim uczniom życzymy miłych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.Uśmiech

 

Czytaj więcej o: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

BAL GIMNAZJALNY 2018

2018-06-21

Dnia 15.06.2018 odbył się Bal Gimnazjalny w Hotelu Marusza. Było naprawdę wspaniale. Dopisała pogoda, uczniowie wyglądali wręcz bajecznie i bajkowo. Śliczne sukienki, piękne fryzury, postawni panowie i świetna muzyka.Wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci.Dziękujemy za organizacje rodzicom.

Czytaj więcej o: BAL GIMNAZJALNY 2018

Święto Szkoły

2018-06-20

 Jak co roku, 29 maja, nasza wspaniała szkoła obchodziła swoje święto. Gorącą atmosferę podgrzewało jeszcze piękne słońce, które  swym ciekawym oczkiem podglądało nas przez okno sali gimnastycznej. A było  na co popatrzeć!

   O godzinie 1100 sala wypełniła się rozemocjonowanymi uczniami wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.O tej samej porze  przybył również P. Dyrektor Marek Bergmann oraz P. Dyrektor Danuta Hulewicz oraz P. Dyrektor Maria Kaczorowska, która jednocześnie sprawowała pieczę nad stroną artystyczną i organizacyjną. Nasza Dyrekcja weszła do sali w towarzystwie znakomitych gości.  Swoją obecnością zaszczycił nas Prezydent Grudziądza Pan Robert Malinowski, obok zasiadła Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Sławomira Gajewska, Ksiądz Proboszcz parafii Rządz Waldemar Deuter, Stanisław Werenczuk – syn kapitana -rotmistrza Wacława Werenczuka oraz Dyrektor IV LO Pani Beata Sikorska.  Goście zostali przywitani gorącymi oklaskami. Wśród  zaproszonych zabrakło niestety Pani Karoli Skowrońskiej, ale liczyliśmy, iż była z nami myślami. Po części oficjalnej, w skład  której wchodziły także krótkie przemowy Dyrektora SP 20, Pana Prezydenta, Pani Naczelnik oraz Pani Dyrektor IV LO nadszedł czas na występy artystyczne.

   Następnie zebrani obejrzeli przedstawienie "Szkoła nie z tej planety". Widzowie, prowadzeni przez zielonych gości z planety SQL 1, dotarli do SP 20 i dzięki tej wizycie dowiedzieli się, dlaczego właśnie nasza szkoła zasługuje na miano zawarte w  ww. tytule. Aktorzy wspomnieli o ułańskich tradycjach,  doskonałym poziomie szkoły, wspaniałych ludziach, którzy nią kierują, a także uczą  w niej, o rodzicach i uczniach oraz o wszelkich aspektach które pozwalają uznać SP 20 za wyjątkową szkołę. Wszyscy doskonale się bawili. Występ wzbogacony został o pięknie wykonany walc oraz wspólne śpiewanie w trakcie przedstawienia, ale zakończyło ono również naszą uroczystość. Nasza młodzież przepięknie i w ułańskim stylu wykonała kilka pieśni, a zaproszeni goście i inni obserwatorzy nie mogli wyjść z podziwu, że potrafimy tak pięknie zjednoczyć się w śpiewie. Oczywiście dołączyli do naszego kilkusetosobowego chóru, stając się na chwilę członkami naszej społeczności. To był wspaniały dzień, o którym długo nie zapomnimy.

Czytaj więcej o: Święto Szkoły

Spotkanie Prezydenta z laureatami konkursów i ich opiekunami

2018-06-20

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski dziś, tj. 19 czerwca złożył gratulacje i wręczył nagrody laureatom i finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

W uroczystym spotkaniu w Urzędzie Miejskim udział wzięli także Poseł RP Tomasz Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka, radni: Paweł Napolski i Jakub Kopkowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomira Gajewska oraz nauczyciele i oczywiście nagrodzeni uczniowie.

- Jestem pełen podziwu dla pasji z jaką zdobywacie wiedzę. Serdecznie gratuluję Wam osiągnięć i życzę nieustannej ciekawości do poznawania świata. Za kilka dni rozpoczniecie wakacje, więc przy tej okazji życzę odpoczynku, ale również mnóstwa doświadczeń, które być może pozwolą Wam wygrać w przyszłym roku kolejne olimpiady i konkursy. Z kolei nauczycielom dziękuję za to, że z tak ogromnym zaangażowaniem pracujecie z uczniami, kibicujecie im i wspieracie we wszystkich działaniach - mówił prezydent Robert Malinowski.

NASI LAUREACI I OPIEKUNOWIE:

- Aleksandra Górska - laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki i laureatka konkursu przedmiotowego z fizyki - opiekunowie p. Krzysztof Grabowski i p. Michał Bruski

- Daria Lewandowska - laureatka konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego - opiekun p. Marlena Bendnarska  

- Dawid Kraiński - laureat konkursu przedmiotowego z informatyki - opiekun p. Iwona Poznańska

- Michał Piaskowski - laureat konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym - opiekun p. Władysław Wojtaszek

- Julia Gorczyca - laureatka konkursu przedmiotowego z języka polskiego - opiekun p. Katarzyna Grzegorczyk

GRATULUJEMY PO RAZ KOLEJNY Uśmiech

  

Czytaj więcej o: Spotkanie Prezydenta z laureatami konkursów i ich opiekunami

ZARZĄDZENIE

2018-06-19

Dyrektora Szkoły w Grudziądzu

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art. 22aj ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2198 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§1

W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Grudziądzu

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a)      szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 20 w Grudziądzu

b)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Grudziądzu

c)      rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d)     podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki i materiały edukacyjne wpisane do szkolnego zestawu podręczników,

e)      wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela pełniącego zadania wychowawcy,

f)        bibliotekarzu – należy przez to rozumieć nauczyciela biblioteki

g)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20  w Grudziądzu

§3

 1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
 2. Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczenie na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
 1. Za ustalenie woli rodziców, o której mowa w ust. 2 odpowiada wychowawca.
 2. Wyrażenie woli rodziców, o której mowa w ust. 3 powinno być potwierdzone podpisem jednego z rodziców.
 3. Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o woli rodziców w zakresie korzystania z prawa do bezpłatnych podręczników i przekazuje ją bibliotekarzowi.
 4. Wyposażenia uczniów w bezpłatne podręcznik przeprowadza się niezwłocznie po dniu obowiązywania podręcznika.
 5. Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą.
 6. Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, o której mowa w ust. 5, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 7. W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista, o której mowa w ust. 8 jest aktualizowana przez wychowawcę.
 8. W przypadku zmian w liście uczniów danej klasy, postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

§4

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę.
 3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do oddania odtworzonego podręcznika, zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

§5

 1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia:

a)      zakończenia pracy z danym podręcznikiem,

b)      wykreślenia ucznia z księgi uczniów.

 1. W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem wychowawca w uzgodnieniu z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
 2. Poza terminem o którym mowa w ust. 2, bibliotekarz wyznacza dodatkowe terminy zwrotu podręczników.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień jego zużycia.
 4. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

§6 

 1. W przypadku braku zwrotu podręcznika w trybie określonym w § 5, bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie
  o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.
 2. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności oddania odtworzonego podręcznika, zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonego podręcznika i informuje o postanowieniach § 4 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.
 5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, wychowawca w formie notatki służbowej opisującej sytuację, przekazuje sprawę dyrektorowi.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypożyczonego podręcznika i wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
 7. Zapisów ust. 3-5 nie stosuje się w przypadku obowiązku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 
 8. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu podręcznika.
 9. W przypadku zwrotu kosztów zakupu podręczników, wpłaty dokonuje się w księgowości szkoły.

§7 

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wychowawcom i bibliotekarzom szkoły.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE

Zajęcia w Bibliotece Miejskiej

2018-06-19

W trakcie roku szkolnego 2017/2018 uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Panie z Biblioteki Miejskiej – Filii nr 8.  Podczas kilku spotkań, dzieci z młodszych i starszych klas szkoły podstawowej, mogły wykazać się zdolnościami plastycznymi i jednocześnie miło spędzić czas.

Zarówno dziewczynki jak i chłopcy, byli bardzo zaangażowani w wykonywaną pracę i wykazali się dużą kreatywnością. Każde spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Serdecznie Paniom dziękujemy za wspaniałe zajęcia.

Uczniowie klas 3e, 5 c i 5 d wraz z opiekunem p. A.Śmiger

Czytaj więcej o: Zajęcia w Bibliotece Miejskiej